PERSONEN BAKOM

”GV Saras” målade ansikte är ett av Gula Väggens tyngsta varumärken. Förutom att Sara deltar på alla våra resor/event är hon även ansvarig för Gula Väggens sociala medier samt verkar som styrelsesuppleant.