PERSONEN BAKOM

Språkgeni som talar fyra språk flytande och ansvarar för kundservicen under Gula Väggens resor & evenemang. Sitter med i bolagets utvecklingsgrupp för design av nya produkter samt verkar som styrelsesuppleant.